Home

  Hartelijk welkom op onze website.

Onze praktijk is per 1 november 2012 geaccrediteerd. Dit betekent, dat we beschikken over het keurmerk van de NHG voor gerechtvaardigd vertrouwen in  verantwoorde zorg. We blijven werken aan verbeteringen. In een jaarlijkse audit wordt getoetst of we nog aan de kwaliteitscriteria voldoen. In 2017 hebben we deze weer succesvol afgerond.

telefoonnummer van de SPOEDPOST/Huisartsenpost  is 023-2242526  PAS OP: per 1 april is lokatie Noord na 23.00 uur gesloten . Dus na 23.00 uur altijd naar lokatie Zuid 

Wijkverpleegkundige Mw  J. Hilhorst is in opleiding tot verpleegkundig specialist. Zij heeft deze bijna afgerond. Op verzoek van de huisartsen legt zij ook huisbezoeken af .Zij rapporteert terug aan de huisarts., zodat uw huisarts goed op de hoogte blijft van uw situatie. 

Onze praktijk is  weer open voor nieuwe patienten.  Inschrijving moet eerst afgerond zijn alvorens een afspraak op spreekuur gemaakt kan worden .  Een afspraak voor een kennismaking om te beoordelen of u patient wilt worden is wel mogelijk. 

Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorgverleners zoals  Huisartsenpost, Apotheek of Specialist kan alleen als u uw huisarts daarvoor uw toestemming  geeft. Het delen van deze medisch gegevens  kan van groot belang zijn om u snel en adquaat te kunnen helpen ,indien u plotseling ziek wordt en een dienstdoend arts nodig heeft.  U kunt op www.ikgeeftoestemming.nl deze toestemming digitaal regelen of een fomulier downloaden en dit op de praktijk inleveren. Een toelichting  en het Privacyreglement van de praktijk ligt ter inzage bij de balie van de assistente.

Merel, onze praktijkondersteuner, doet het spreekuur voor de controle van de diabetes ,COPD en patienten met hoge bloeddruk of hart-en vaatziekten . Tevens geeft ze ondersteuning aan patienten die (willen) stoppen met roken. 

Gonnie is onze  praktijkondersteuner GGZ. Zij is Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige.  Op dinsdag en donderdag heeft zij spreekuur. Zij biedt ondersteuning bij de diagnostiek en behandeling van psychische problematiek in de voor onze patienten vertrouwde omgeving van de praktijk. U kunt door de huisarts naar haar verwezen worden ,maar u kunt ook zelf een afspraak maken via de assistente. 

Per 1 juni komt er een spreekuur op de woensdag middag van de POH-GGZ jeugd. Zo kunnen we laagdrempelig ondersteuning  bieden aan kinderen en hun ouders, als er zorgen zjn in de opvoeding , over gedrag en/of psychisch functioneren. 

Het is mogelijk om 7x24 uur per week herhaalrecepten telefonisch in te spreken zonder tussenkomst van een assistente: via de menu toets 2.

De medewerkers van de praktijk zetten zich samen in om u met goede huisartsenzorg bij te staan . Bent u over bepaalde aspecten niet tevreden, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons daarover persoonlijk aanspreken of gebruik maken van het klachtenformulier.